Sme jednotka na trhu!

PODREZANIE MURIVA - 100% METÓDA NA ODSTRÁNENIE VLHKOSTI DOMU

podrezania domu:

  • okamžité prerušenie zlýnania vlhkosti,
  • 100% odstránenie vlhkosti,
  • veľmi dlhá životnosť použitých materiálov,
  • táto metoda je vhodná pre všetky typy muriva a stavieb,
  • nízka cena odstránenie vlhkosti.

postarame sa o sucho co vašej domácnosti

Zlýnanie je prerušenované po celej dĺžke a šírke muriva pri veľmi vysokej životnosti použitých izolačných materiálov, ktoré sú z plastu-polietylen. Táto metóda odstránenia vlhkosti muriva je vhodná pre všetky hrúbky a typy murív - plná pálená tehla, dutá pálená tehla, nepálená tehla tzv.kotovica, všetky typy kvádrov, duté aj plné, kamenné murivo aj murivo z hliny tzv. nabijanina. Týmto spôsobom vieme izolovať neobyvané stavby ale aj plne obyvané domy s minimálnym obmedzením.

Podrezanie domu, podrezávanie muriva, je vysoko odborná činnosť, ktorá zasahuje do samotnej statiky domu či budovy z ktorej sa vlhkosť odstraňuje. Pri neodbornom odstraňovaní vlhkosti z vášho domu môžu niektoré časti obydlia sadnúť alebo časom vzniknuť i trhliny na stenách.
Preto je nanajvýš dôležitý výber firmy, ktorá spĺňa odbornosť a kvalifikáciu
na profesionálne odstraňovanie vlhkosti.

Kontaktujte nás

Technologický postup podrezávania muriva

Nami vyškolení pracovníci určia pracovnú špáru, v ktorej sa vykoná podrezanie muriva. V prípade, že sú v izolovanom objekte vybraté podlahy vykonáme podrezanie základov medzi základom a prvou radou tehlového alebo kvádrového muriva. V prípade veľmi malej špáry medzi základom a prvou radou sa podreže murivo medzi prvou a druhou radou tehly alebo kvádra.

Ďalej postupujeme podrezaním základu alebo muriva v celej dĺže a širke cca 0,5 - 1,5 metra, závisí to od pevnosti izolovaného objektu. 
Do vzniknutej špáry vložíme izoláciu, plastová fólia (polyetylén). Takto zaizolované murivo sa statický zabezpečí plastovými klinmi, ktoré
sa vrážajú kladivami do vzniknutej špáry.

Kliny sú špeciálne vyrobené na dodatočnú izoláciu muriva a dá sa píliť akýkoľvek vysoký objekt. 
Týmto spôsobom podrežeme celý obvod muriva, potom sa podrežú vnútorné priečne steny nosné i nenosné, ktoré sa prepoja izoláciou a s obvodovými stenami. Prekrytie izolácie v murive je 5 až 10 cm. 
Z oboch strán muriva sa nechá vytŕčať prekrytie pre jej ďaľšie napájanie.

Do vzniknutej špáry po obvode medzi statické kliny aplikujeme 
cementovo vápenné zmesy,špeciálnym injektážnym strojom, ktorý je určený na vypĺňanie prasklín v murime.

Kontaktujte nás

Profesionálne odstraňovanie vlhkosti domov

Novinka - Podrezané murivo vypĺňame cementovo vápennými zmesami aplikovanými pod tlakom bez príplatku.

AK Hydroizol sa od roku 2008 zaoberá hydroizoláciou - podrezávaním starých (ale aj nových) rodinných domov a firemných objektov, ktoré majú vlhké murivo. Máme za sebou stovky realizácií po celom Slovensku a v zahraničí. Zbavte sa plesní hneď teraz. Volajte 0908 124 331 a dohodnite si obhliadku.