Aplikácia sanačnej omietky

13 decembra, 2022

Pri aplikácii sanačných omietok si treba uvedomiť, že sanačné omietky nezaistia odstránenie vlhkosti z muriva, ale iba dlhodobo suchý a nepoškodený povrch omietok. Priedušná sanačná omietka vizuálne „skryje” vlhkosť, zabráni tvorbe výkvetov na povrchu omietky a umožní difundovanie vlhkosti z muriva bez zjavných porúch na povrchu omietok, prípadne postupné vysychanie sanovaného muriva.

Sanačné omietky je vhodné použiť ako súčasť komplexného sanačného zásahu spolu s niektorou ďalšou metódou zníženia vlhkosti v murive, napr. v kombinácii s obnovou hydroizolácie (podrezanie domu, injektáž muriva, zarážanie plechov) s prevetrávanými vzduchovými systémami, drenážami atď.

Jednou z najdôležitejších vecí na zaistenie dobrej funkcie a životnosti sanačnej omietky je príprava podkladu. Postihnuté miesto je dôležité poriadne vyčistiť a odstrániť starú, zvlhnutú omietku až na úroveň muriva. Takisto je potrebné odstrániť všetky soli a nečistoty, aby sa sanačná omietka zbytočne nenanášala na poškodené alebo nestabilné časti muriva.
Po odstránení všetkého nežiadúceho by ste mali vyškriabať poškodené škáry v murive do hĺbky približne 20 mm, následne ich vyplniť a zbaviť sa všetkých nerovností. K odstráneniu starej omietky vám pomôže búracie kladivo, drôtená kefa alebo aj šmirgel.

Aplikácia sanačnej omietky:

Prednástrek

Na murivo aplikujeme riedku rozmiešanú zmes, ktorá slúži na to, aby vytvorila priľnavý povrch a omietka dobre držala. Nanáša sa buď celoplošne, alebo sieťovito – tu stačí zakryť približne polovicu muriva. Prednástrek musí byť odolný voči pôsobeniu solí.

Podkladová a vyrovnávacia omietka

V prípade hrubých nerovností je vhodné aplikovať túto vrstvu práve na to, aby ste ich vyrovnali. Nanáša sa v hrúbke odporučenej výrobcom a optimálny čas na jej vyschnutie sa počíta podľa hrúbky (1 mm hrúbky = 1 deň schnutia).

Jadrová omietka

Je obvykle najhrubšia časť celého systému, máva približne 20 až 30 mm, Vyrovnáva sa len latou, pretože je potrebné, aby si zanechala svoju pórovitú štruktúru. Jej úlohou je akumulovať soli a zabraňovať tomu, aby prenikali cez murivo.

Sanačná omietka

Je najpodstatnejšia časť procesu, ktorá zabezpečuje, aby bol povrch suchý a neporušoval sa. Zároveň však ostáva dostatočne prievzdušný a vodné pary sa z neho vylučujú.

Farba

Na sanačné omietky môžete pokojne aplikovať farbu, ale odporúčame zvoliť typ vhodný práve pre tieto materiály, aby farba nezabránila odparovaniu vody.

Sanačné omietky dnes plnia na mnohých stavbách svoju funkciu s vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou. Je však podstatné si uvedomiť, že sanačný omietkový systém neodstráni vlhkosť z muriva, iba zaistí suchý povrch omietky. Omietka vďaka svojim difúznym vlastnostiam vytvorí v murive určitý rovnovážny vlhkostný stav a nedovolí vlhkosti vzlínať vyššie. Omietkový systém je preto veľmi vhodné aplikovať v kontexte celkovej sanácie muriva s ďalšími metódami.
Preto neváhajte, kontaktujte nás a dodajte múrom vášho domu nový život! Podrezávanie.eú k Vašim službám.

TIP: Sanačné omietky na odstránenie vlhkosti zo stien