Plesne a ich likvidácia

29 septembra, 2022

Pri výskyte plesní na murive domu alebo bytu je potrebné zvýšiť pozornosť a vykonať definitívne opatrenia na odstránenie plesní, nakoľko ich výskyt v domácom prostredí predstavuje závažný problém pre zdravie obyvateľov.

Plesne sú mikroskopické organizmy, ktoré sú súčasťou nášho životného prostredia a v prírode sa zúčastňujú na rozpade organických látok. Možno ich nájsť vo vzduchu, v pôde, na stenách i vo vode. Okom viditeľné sú až pri premnožení a prejavujú sa povlakmi pripomínajúcimi zamat alebo vatu. Na zasiahnutých miestach sa vytvoria zliate škvrny tmavého, sivého až čierneho, prípadne zelenkastého, či hnedastého sfarbenia.


Nárast plesní býva spôsobený nielen konštrukčno-stavebnými chybami s nesprávnou izoláciou spôsobujúcou zatekanie, ale aj nesprávnou údržbou bytov a nedostatočným vetraním.
Plesne sa tak isto môžu objaviť aj v nových budovách v súvislosti s novým a vlhkým stavebným materiálom.
V prípade napadnutia plesňou sa vyžaduje profesionálne a rýchle konanie – odplesnenie, nakoľko je ohrozené zdravie človeka pohybujúceho sa, alebo žijúceho v priestoroch napadnutých plesňou.

Čo všetko môžu spôsobiť plesne na murive?

  • opakované infekcie dýchacích ciest a sťažené dýchanie,
  • zápaly spojiviek,
  • zápaly prínosových dutín a upchatý nos,
  • svrbivé vyrážky a ekzematické prejavy,
  • dráždivý kašeľ,
  • bolesti hlavy, hrdla, únava

Ako odstrániť vlhké múry a plesne?

Je rozdiel či bývate na byte alebo v rodinnom dome. Odstraňovanie vlhkosti v bytových priestoroch je jednoduchšie, nakoľko ide o menšie obývané plochy. Je potrebné zabezpečiť pravidelné prúdenie vzduchu, aby sa vlhkosť nedržala na jednom mieste. Zabezpečte pravidelné vetranie – ráno i večer.

Podobné odstraňovanie vlhkosti v domoch je iba chvíľkové a nedokáže vyriešiť problém vlhkosti natrvalo. Problematiku vlhkosti v domu by mal zhodnotiť odborník na odstraňovanie vlhkosti a na základe jeho odporúčaní vás upozorní a navrhne riešenie, či je potrebné dom podrezať a izolavať základy.

Plesne sa objavujú v súvislosti s vlhkými základmi domu a preto sa musí odstrániť hlavne príčina, ktorá ju spôsobuje.

V prípade vyskytovania plesní vo vašom dome, nás podrezávanie.eu neváhajte kontaktovať a my váš problém natrvalo odstránime ponúkanými službami.
Zabezpečíme – podrezanie domu, izoláciu základov, podrezanie základov, injektáž základov a chemickú injektáž.

TIP: Izolácia základov.