Rozdiel medzi mechanickým a chemickým podrezaním muriva

30 decembra, 2022

Podrezanie muriva je jedna z metód pre zabránenie vzlínaniu vody murivom a tým znižovať kvalitu bývania, resp. znemožniť využitie daného priestoru na svoj účel.
Aký je ale rozdiel medzi mechanickým a chemickým podrezaním muriva a čo všetko jednotlivé metódy obnášajú sa dočítate v nasledujúcich riadkoch…

Čo znamená mechanické podrezanie muriva?

Mechanické podrezanie muriva zamedzí pohybu vody z podložia cez múry do interiéru. Tento zákrok je však voči domu veľmi agresívny. Prakticky sa vyhotoví niekoľkomilimetrový rez popod celý dom a do vzniknutej škáry sa natlačí nová hydroizolácia. Následne si dom opäť ,,sadne,, čo môže byť príčina statických porúch, väčších či menších trhlín a pod. Samotné rezanie spôsobuje sekundárne problémy, ako extrémne množstvo prachu, hluku, hrozí poškodenie potrubných či káblových rozvodov domu, poškodenie fasády, omietok, obkladov v kúpeľniach. Je potrebné rátať s tým, že pri mechanickom podrezávaní muriva je potrebný manipulačný priestor okolo domu.

Podľa rozsahu prác a závažnosti poruchy je vhodné riešiť hydroizoláciu stavby komplexne. Čiže je nutné napojiť novú hydroizoláciu stien s pôvodnou hydroizoláciou objektu, alebo vyhotoviť kompletne novú hydroizolačnú vaňu. To predstavuje vybúrať podlahy, natiahnuť úplne novú hydroizoláciu, napojiť ju na hydroizoláciu pod stenami a naspäť vyhotoviť podlahy v dome. Tieto práce sa obvykle robia pri starých objektoch a kompletných rekonštrukciách, ak má objekt vážne problémy s vlhkosťou. Pri lokálnych poruchách sa obvykle rieši iba daná časť domu.

Metóda odstránenia vlhkosti z domu sa teda nastavuje na mieru pre každý dom. Jej súčasťou je veľmi podrobná obhliadka poruchy, domu ako celku a okolitých pomerov. Ak neexistuje dostatočná projektová dokumentácia, vyhotovia sa sondy. Odstránenie vlhkosti je obvykle kombináciou dvoch, aj viacerých metód.

Čo znamená chemické ,,podrezanie,, muriva?

Chemické podrezanie muriva v princípe vytvára presne taký istý efekt, ako mechanické podrezanie. K stavbe samotnej nie je taký invazívny a agresívny, je oveľa šetrnejší. Stavba ,,netrpí,, a neobjavujú sa žiadne trhliny, praskliny či problémy so statikou. Taktiež nehrozia sekundárne problémy, menej prachu a hluku, znižuje sa pravdepodobnosť poškodenia potrubných, elektrických či iných rozvodov domu.
Nie je nutný taký manipulačný priestor okolo domu a v prípade nemožnosti prístupu na susedný pozemok, je možné pracovať aj zvnútra z interiérovej strany. Veľký bonus je ten, že nie je nutné opustiť dom počas prác a pri samotnej práci nevzniká veľa odpadu.

Pri chemickom ,,podrezaní,, sa vytvára líniová bariéra v stene za pomoci injektážnych hmôt, ktorá zmení vlastnosti kapilár materiálu steny. Bariéra nedovolí vode vzlínať smerom nahor. Podľa typu materiálu, hrúbky steny, typu poruchy sa zvolia vzdialenosti vrtov (obvykle v jednej línii vo vzdialenosti 10 cm od seba). Hĺbka vrtov sa robí na cca 90% šírky steny. Vrty sa naplnia injektážnou zmesou, ktorá sa behom pár dní vstrebe do steny a dostane sa až 7 cm od samotného vrtu. Keďže vrty sú obvykle vo vzdialenosti 10 cm, línia vrtov tak vytvorí pre vodu nepriepustnú líniovú bariéru popod celou injektovanou dĺžkou steny.

Rozdiel medzi vlhkou stenou pod líniou injektáže muriva a už schnúcou stenou nad úrovňou injektáže muriva je badateľný už druhý deň. Injektážny krém sa behom nasledujúcich dní úplne absorbuje. Jeho pôsobenie je trvalé. Prázdne diery po vrtoch sa opravia vysprávkovou maltou. Týmto je príčina vlhkých múrov odstránená.

Potrebujete poradiť? Podrezávanie.eu k Vašim službám.

Dôkladnou obhliadkou odborným okom zistíme rozsah škôd, ktoré vlhkosť na murive vášho domu napáchala. Spôsobov, ako s ňou bojovať, je hneď niekoľko. Úvodná prehliadka zaručí, že zvolíme ten najvhodnejší. Neváhajte nás kontaktovať.

TIP: Izolácia muriva pomocou chróm niklových plechov